Radionica iz oblasti obavještajno-sigurnosnog sektora

31.5.2012

U skladu sa Planom bilateralne saradnje za 2012. godinu i iskazanoj inicijativi i podršci MO i OS BiH od stane Kraljevine Norveške, a radi proširivanja kapaciteta unutar sigurnosnog sektora u BiH, 31. maja 2012. godine na Jahorini je održana druga po redu radionica

U skladu sa Planom bilateralne saradnje za 2012. godinu i iskazanoj inicijativi i podršci MO i OS BiH od stane Kraljevine Norveške, a radi proširivanja kapaciteta unutar sigurnosnog sektora u BiH, 31. maja 2012. godine na Jahorini je održana druga po redu radionica na kojoj je bilo riječi o načinima realizacije dogovorenih aktivnosti u okviru programa buduće međusobne saradnje.

Na radionici su učestvovali predstavnici Instituta za međunarodne odnose Norveške, jedinice za obavještajno-sigurnosnu reformu pri OSCE-u, NATO Štaba u Sarajevu, Sektora za obavještajno-sigurnosne poslove MO BiH i Zajedničkog štaba OS BiH.

Tokom radionice razmijenjena su iskustva u funkcioniranju vojnoobavještajnog segmenta kao dijela ukupnog sigurnosnog sistema u BiH, identifikovani problemi i poteškoće, te predloženi načini za njihovo prevazilaženje radi podizanja sposobnosti u vojnoobavještajnom segmentu u BiH na viši nivo.

Ured za odnose s javnošću MO BiH
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba