Posjeta delegacije MO R.Slovenije MO BiH

7.6.2012

U skladu sa Planom bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Slovenije, 06. 06. 2012. realizovana je službena posjeta predstavnika Uprave za obavještajne poslove Generalštaba vojske Republike Slovenije. Domaćini posjete, u ime Ministarstva odbrane BiH, bili su predstavnici Sektora za obavještajno-bezbjednosne poslove.

U skladu sa Planom bilateralne vojne saradnje između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane Republike Slovenije, 06. 06. 2012. realizovana je službena posjeta predstavnika Uprave za obavještajne poslove Generalštaba vojske Republike Slovenije. Domaćini posjete, u ime Ministarstva odbrane BiH, bili su predstavnici Sektora za obavještajno-bezbjednosne poslove.

Na sastanku se razgovaralo o svim pitanjima koja se tiču vojno-obavještajne saradnje sa posebnim akcentom na sagledavanje iskustava i naučenih lekcija OS Republike Slovenije u razvijanju sposobnosti i kapaciteta vojno-obavještajne podrške jedinicama angažovanim u međunarodnim operacijama podrške miru, načinima razmjene i kapacitetima uspostavljenim za razmjenu obavještajnih podataka sa jedinicama koje su angažovane u misijama, kao i o drugim pitanjima od interesa za obje strane.

Istaknuto je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji kao i očekivanje da će se uspješna saradnja nastaviti i u budućnosti.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fak 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba