Ured pravoslavnog dušebrižništva

Ured pravoslavnog dušebrižništva

25.3.2013

Nastojatelj ureda: protojerej Milorad Milinković

Telefon: 033 285-598

Fax: 033 286-692

e-mail: pravoslavno.svestenstvo@mod.gov.ba

Ured pravoslavnog dušebrižništva je osnovan 11. septembra 2007. godine zaključivanjem Sporazuma o uspostavi, organizovanju i načinu funkcionisanja pravoslavnog dušebrižništva kao sastavnog dijela jedinstvene vjerske službe u MO i OS BiH.

Predstavnik Srpske pravoslavne crkve pri MO i OS BiH, a time i rukovodilac Ureda pravoslavnog dušebrižništva,  na osnovu Odluke Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske pravoslavne crkve, br. 1338 od 29. septembra 2017. godine, je episkop bihaćko-petrovački Sergije. Usmeravajući rad Ureda pravoslavnog dušebrižništva, čiji je nastojatelj protojerej Milorad Milinković, vojni sveštenici u kasarnama OS BiH u obavljanju pastirskih dužnosti brinu se organizacijom i osiguranjem cjelokupnog vjerskog života pravoslavnih vjernika u MO i OS BiH, kao što su: briga o vjerskim potrebama, pripremanje i provođenje vjerskih obreda, pružanje duhovne pomoći u slučaju smrti, teških povreda, stradanja i ostalih okolnosti koje zahtijevaju duhovnu pomoć vjerniku.

Pored navedenog, Ured pravoslavnog dušebrižništva bavi se duhovnim pripremama za vojne sveštenike, organizovanjem i održavanjem raznih predavanja, seminara i teoloških tribina.