Ured katoličkog dušobrižništva

Ured katoličkog dušobrižništva

22.7.2013


Vojni biskup u Bosni i Hercegovini
Msgr. dr. Tomo Vukšić

Telefon: 033/285-597, fax: 033/286-686
E-mail: vojni.ordinarijat@mod.gov.ba

Ured katoličkog dušobrižništva ja osnovan zaključivanjem Sporazuma o uspostavi, strukturi i načinu djelovanja katoličkog dušobrižništva u MO i OS BiH između Vijeća ministara BiH i Vrhbosanske nadbiskupije, od 11. septembra 2007. godine.

Dana 8. aprila 2010. godine potpisan je ugovor između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice o dušobrižništvu katoličkih vjernika pripadnika Oružanih snaga BiH, a 7. jula 2010. godine isti je ratificiran u Predsjedništvu BiH.

Dana 1. februara 2011. godine papa Benedikt XVI donosi dekret o uspostavi Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini.

Ured katoličkog dušobrižništva (Vojni ordinarijat), preko devet kapelanija koje pokrivaju cjelokupni prostor BiH, skrbi se za duhovne potrebe katolika pripadnika MO i OS BiH, te članove njihovih obitelji.

U kasarnama u kojima su opremljeni prostori ili izgrađene kapelice, redovito se održavaju Svete Mise, duhovne pripreme i pokornička bogoslužja pred Uskrs i Božić, kao i zapovjedne svetkovine.

Ured (Vojni ordinarijat) organizuje vojna hodočašća u Lourdes - Francuska (maj) i Mariju Bistricu – Hrvatska (oktobar), te zajedno sa Vrhbosanskom nadbiskupijom učestvuje u organizaciji molitvenog pohoda u Bobovac – općina Vareš (oktobar).

Distribucija katoličke štampe, duhovne vježbe, predavanja i konferencije su također aktivnosti koje ovaj ured organizuje i koordinira sa vojnim kapelanima i biskupijama u BiH.