Obuke u zemlji i inostranstvu

Zajednička vojna obuka pripadnika Oružanih snaga BiH i Vojske SAD-a

27.6.2023

U okviru realizacije (“Military to Military - M2M) događaja, od 20. do 24. juna 2023. godine, izvedena je zajednička vojna obuka pripadnika Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (173. Airborne Bde i 1-19 CAV) i jedinica 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, razmještenih na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” Živinice, na temu “Zračni transport i operacije u zoni slijetanja”.

Cilj događaja  je da se pripadnicima OS BiH prikažu osposobljenost i uvježbanost jedinica 173. brigade OS SAD, kao i da se upoznaju sa pravilima i procedurama, koje se koriste u zoni operacija slijetanja.

Na događaju, koji se realizovao 21. juna 2023. godine prisustvovali su Nj.E ambasador SAD-a u BiH Michael J. Murphy, kao i komandant 5. pješadijske brigade OS BiH brigadir Emir Kliko. Tom prilikom brigadir Kliko iskazao je zadovoljstvo i zahvalnost pripadnicima Američke brigade OS SAD na prikazanim i uvježbanim sposobnostima i poželio im ugodan boravak na lokaciji aerodroma Dubrave. Pripadnici 5. pješadijske brigade su učešćem u vježbi stekli nova znanja i iskustva koja će im služiti u budućim vježbama i obukama te na taj način podići stepen interoperabilnosti OS BiH.

Info – 5. pbr

6 FOTO GALERIJA