Obuke u zemlji i inostranstvu

NATO radionica za ažuriranje kontrolnih lista za ocjenjivanje operativnih sposobnosti jedinica

26.1.2024

Saveznička komanda kopnenih snaga (LANDCOM) u Izmiru bila je domaćin radionice na temu „Ažuriranje kontrolne liste 1. nivoa za ocjenjivanje po konceptu operativnih sposobnosti” u periodu od 22. do 26. januara 2024. godine.

Cilj održavanja radionice jeste ažuriranje kontrolnih lista za ocjenjivanje jedinica i aktivnosti država partnera. NATO Program operativnih sposobnosti (engl. OCC E&F) je mehanizam Programa „Partnerstvo za mir“ kroz koji se vrši obuka i ocjenjivanje deklarisanih jedinica prema NATO standardima.

Pored predstavnika NATO zemalja  u ovoj radionici aktivno učešće su imali i eksperti iz oružanih snaga partnerskih zemalja - Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Švedske.

U ime MO BiH i OS BiH radionici su prisustvovali pukovnik Edin Ahmetović i Marko Sarić. Radionici su takođe prisustvovali major Memsudin Pamuk ispred Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) i major Mićo Ilić ispred Združenog štaba NATO-a u Napulju (JFC Naples).