Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka za pripadnike OS i MO BiH od strane mobilnog zrakoplovnog NATO tima iz Izmira

21.12.2012

Na osnovu Individualnog programa saradnje između BiH i NATO za 2012.godinu, u kasarni „Rajlovac OS BiH“ u Sarajevu u periodu od 03.12. do 07.12.2012. godine realizovana je obuka ACO 3303.21.

Na osnovu Individualnog programa saradnje između BiH i NATO za 2012.godinu, u kasarni „Rajlovac OS BiH“ u Sarajevu u periodu od 03.12. do 07.12.2012. godine realizovana je obuka ACO 3303.21.

Obuka je realizovana za 20 pripadnika OS BiH, a ista je bila u organizaciji Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH koju su izveli pripadnici Mobilnog zrakoplovnog tima za obuku iz sastava NATO AC HQ Izmir.

Po dolasku Mobilnog zrakoplovnog tima NATO AC HQ Izmir u BiH upriličen je prijem istih od strane načelnika Uprave za operacije i obuku Zajedničkog štaba OS BiH, brigadira Maria Andrića kojom prigodom je iskazana dobrodošlica i razmijenjena su iskustva koja se odnose na trenutnu obuku i planiranje načina buduće obuke sa Zrakoplovnim mobilnim timovima za obuku iz sastava NATO.

Obuka je uključivala predstavljanje novog koncepta tranzicije i sistema komandovanja u NATO, Upravljanje zračnim prostorom, Zračnu logistiku, Upravljanje personalom, Helikopterske operacije, i Proces NATO vježbi.

Na ovaj način je nastavljena obuka podizanja razine interoperabilnosti zračnih snaga OS BiH sa NATO.

info: ZŠ OS BiH