Obuke u zemlji i inostranstvu

Realizacija kursa “Kontraobavještajni rad – prijetnja insajdera u ISAF misiji“

22.3.2013

U periodu od 18. do 22.03.2013. godine u Domu OS BiH u Sarajevu izvršena je realizacija je kursa pod nazivom „Kontraobavještajni rad – prijetnja insajdera u ISAF misiji“.

Kurs je pripremljen i organizovan od strane Uprave za obavještajne poslove i sigurnosti ZŠ OS BiH, na osnovu Programa kursa izrađenim u saradnji i uz podršku Mobilnog Trening Tima (MTT) iz NATO Škole Oberamergau (oficira za nacionalnu podršku iz BiH) i OS BiH.

Cilj kursa je bio da se izvrši specifična priprema pripadnika OS BiH koji se upućuju u ISAF misiju radi razvijanja njihove svijesti o mogućim prijetnjama insajdera, te usvajanja teorijskih i praktičnih znanja i vještina vezanih za odgovor na ovu prijetnju u budućnosti.

Na kursu u svojstvu polaznika je učestvovalo 20 pripadnika OS BiH – 15 oficira i 5 podoficira.

info: ZŠ OS BiH