Obuke u zemlji i inostranstvu

Demonstracija korištenja terenskog laboratorija za ispitivanje stabilnosti baruta

19.4.2013

Teorijski i praktični napredni kurs o municiji je jedan od modula obuke u području upravljanja skladištima naoružanja i municije koja se provodi u OS BiH u saradnji sa Švajcarskim, Austrijskim i Švedskim MTT iz sastava EUFOR-a. Zemlje partneri pružaju veliku pomoć OS BiH u dostizanju samoodrživosti kapaciteta OS BiH u području upravljanja skladištima naoružanja i municije.

U kasarni “Krupa”- Hadžići, 18. aprila 2013., eksperti iz OS Austrije uspješno su demonstrirali korištenje terenskog laboratorija za ispitivanje stabilnosti baruta u sklopu provedbe Teorijskog i praktičnog naprednog kursa o municiji. Kurs se provodi u saradnji sa Austrijskim MTT. Demonstraciji korištenja laboratorija pored polaznika kursa prisustvovali su i predstavnici MO BiH, Zajedničkog štaba OS BiH, Komande za podršku OS BiH, Komanda logistike OS BiH i KOiD OS BiH.

Kroz obuku na kursu polaznici će se obučiti kako da koriste terenski laboratorij. Terenski laboratorij je kvalitetno tehničko sredstvo kojim se prati kvalitet municije na lokacijama skladištenja municije. Prednost ove vrste laboratorija je što se na brz i lak način premješta na lokacije na kojima je potrebno uraditi provjeru kvaliteta i stabilnosti pogonskih punjenja municije.

Integracija modula obuke u sistem obuke OS BiH će osigurati uvođenje novih tehnoloških postupaka u ocjeni kvalitete municije. Novi tehnološki postupci će poboljšati sistem procjene rizika od nekontroliranih hemijskih procesa baruta i eksploziva, a OS BiH omogućiti podizanje sigurnosti na višu razinu.