Obuke u zemlji i inostranstvu

Realizacija obuke pripadnika OS BiH iz oblasti komunikacjisko - informacionih sistema (CIS)

19.4.2013

U periodu od 16. do 18.04.2013. godine u Domu OS BiH u Sarajevu od strane Mobilnog trening tima (MTT) NATO izvršena je realizacija obuke pripadnika OS BiH iz oblasti komunikacijsko-informacionih sistema (CIS).

Obuka je pripremljena i realizovana na osnovu utvrđenog Individualnog partnerskog programa saradnje (IPCP) između BiH i NATO za 2013. godinu. U pripremi i organizaciji obuke su učestvovali Sektor za K4iUI MO BiH i Uprava za komunikacije i informatičke sisteme (J6) ZŠ OS BiH. Cilj obuke je bio da se polaznici upoznaju sa NATO CIS organizacijom, strukturom, ulogama i odgovornostima, frekventnim menadžmentom u NATO i NATO CIS servisima, planiranjem i organizacijom vježbi, kripto-zaštitom informacija i mogućim „Cyber“ prijetnjama u operacijama podrške miru (PSO). Obuka je u potpunosti ispunila postavljeni cilj.Na obuci je učestvovalo 38 polaznika i to: 5 pripadnika Ministarstva odbrane BiH, 5 pripadnika Ministarstva sigurnosti BiH, 8 pripadnika zemalja članica NATO Programa Partnerstvo za mir (PfP) iz Armenije, Gruzije, Izraela, Moldavije i Tunisa kao i 20 pripadnika OS BiH.

info: ZŠ OS BiH