Obuke u zemlji i inostranstvu

Napredni teorijski i praktični kurs o municiji

6.5.2013

U kasarni “Krupa” - Hadžići, u periodu 09 - 26. aprila 2013. godine, realizovan je “Napredni teorijski i praktični kurs o municiji”.

Zatvaranje kursa je izvršio brigadni general Husein Tursunović, komandant Komande za podršku OS BiH dana 26. aprila 2013., u prisustvu predstavnika EUFOR-a. General Tursunović je izvršio uručivanje certifikata polaznicima za uspješno završeni kurs. Kurs je zajednički organizovan od strane EUFOR-a (MTT Austrija) i OS BiH. EUFOR je osigurao dio materijalne podrške i respektabilne predavače iz MTT Austrija.

Kurs je uspješno završilo 12 oficira i podoficira OS BiH logističke specijalnosti (tehnički specijalisti za municiju). Cilj kursa je da polaznici steknu dovoljno naprednih znanja o sigurnom rukovanju municijom. Na ovom i ranije realizovanim kursevima obučeni su instruktori iz sastava OS BiH koji će u narednom periodu provoditi obuku iz područja rukovanja municijom u sklopu integracije modula obuke u sistem obuke OS BiH.

Integracija modula obuke u sistem obuke OS BiH će osigurati uvođenje novih tehnoloških postupaka u ocjeni kvalitete municije. Novi tehnološki postupci će poboljšati sistem procjene rizika od nekontroliranih hemijskih procesa baruta i eksploziva, a OS BiH omogućiti podizanje sigurnosti na viši nivo.