Obuke u zemlji i inostranstvu

Obuka pripadnika Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga BiH sa 29. Avijacijskom borbenom brigadom Nacionalne garde Maryland

3.7.2013

Na osnovu Mil to Mil programa za 2013. godinu, u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju pri Ambasadi SAD u Sarajevu (ODC) dva tima pripadnika OS BiH sastavljena od pripadnika ZŠ OS BiH, OK OS BiH i brZSiPZO, tokom mjeseca juna 2013. godine učestvovala su u događajima "Upoznavanje sa 29. Avijacijskom borbenom brigadom“ i „Upoznavanje sa podrškom zrakoplovnog održavanja Nacionalne garde Maryland".

Predmetna obuka je realizovana u sklopu planiranog godišnjeg plana obuke Nacionalne garde Maryland.

Nakon srdačnog dočeka od strane predstavnika NG Maryland na aerodromu u Vašingtonu i smještaja u Edgewoodu/Maryland pripadnici OS BiH su posjetili vojnu bazu „Aberdin proving area“ u Edgewoodu gdje je nakon osnovnog upoznavanja sa sastavom i strukturom razmještaja jedinica uslijedilo upoznavanje sa organizacijom letačkih aktivnosti, podrške letenju i procedurama zrakoplovno-tehničkog održavanja helikoptera. Tokom boravka u 29. Avijacijskoj borbenoj brigadi pripadnici OS BiH su od početka bili uključeni u rad svih sekcija koje se bave održavanjem zrakoplova, i tu su priliku iskoristili za dobijanje što više novih informacija posebno kada su u pitanju problemi i načini njihovog rješavanja, npr. u odsjeku za motor jedno od ključnih pitanja bilo je vezano za probleme tretiranja korozije – dobiveni odgovori i pomoć od strane pripadnika 29. Avijacijske borbene brigade svakako će se implementirati i iskoristiti u OS BiH.

Prema riječima pripadnika OS BiH procedure održavanja zrakoplova u Marylandu su slične procedurama koje se provode u brZSiPZO OS BiH, tim što je npr. sistem održavanja zrakoplova u 29. Avijacijskoj borbenoj brigadi znatno uprošćen zahvaljujući korištenju kompjuterizacije u dijagnostici i dopremanju rezervnih dijelova. U prilog tome govori i brzina kojom se vrši čitav ovaj proces jer pospješuje efikasnost vazduhoplovne jedinice, što je od ključnog značaja prilikom izvršavanja borbenih zadataka.

Kroz praktičnu demonstraciju rada službe održavanja zrakoplova u Nacionalnoj gardi Marylanda u potpunosti je prezentiran način održavanja zrakoplova (po Pravilniku o održavanju zrakoplova „Army Aviation Maintenance“ FM 3-04.500, koji u potpunosti odgovara strukturi jedinica OS BiH), te su pripadnici OS BiH imali priliku dobiti i objašnjenja u način i politiku održavanja sa materijalima koji prate tu oblast („Technical manual aeronautical equipment Maintenance management Policies and procedures TM“ l-1500-328-23), takođe su im objašnjeni načini vođenja dokumentacije i pohranjivanja podataka u historijske knjige zrakoplova („Functional Users Manual for the Army Maintenance Management System — Aviation Pamphlet“ 738–751).

U NG Maryland procedure, politike i odgovornosti su usaglašene sa dokumentom AR-95-1 Aviation Flight Regulation, dok se Program sigurnosti bazira na publikaciji AR 385-10 Program sigurnosti kopnenih snaga, dok se za obuku letačkog osoblja koristi TC 3-04.11 iz novembra 2009. godine. Za tretiranje korozije dobili smo elektronsku verziju TM 1-1500-344-23-1, TM 1-1500-344-23-2, TM 1-1500-344-23-3 i TM 1-1500-344-23-4. U vrlo kratkom roku i uz male asistencije supervizora iz 29. Avijacijske borbene brigade NG Maryland sva iskustva stečena kroz ovu saradnju mogu se implementirati u brZSiPZO OS BiH.

Grupa koja je prisustvovala događaju "Upoznavanje sa 29. Avijacijskom borbenom brigadom“ imala je priliku boraviti u Centru za obuku Nacionalne garde Delaware u mjestu Bethany Beach (država Delaware) gdje je 29. Avijacijska borbena brigada uspostavila i organizovala rad brigadnog Taktičkog operativnog centra (TOC). Ovom prilikom detaljno su prezentirane karakteristike, organizacijsko-formacijska struktura, softverska rješenja i infrastruktura brigadnog TOC. Pripadnici OS BiH su imali mogućnost da neposredno upotrebljavaju softverska rješenja koja se koriste za planiranje i analizu operacija na terenu. Program je sličan programu koji OS BiH koriste u OCK2IOBIH prilikom planiranja operacija. Sve potčinjene jedinice su bile spojene sa komandom brigade, a predmetni TOC šatorskog tipa je imao satelitsku vezu sa drugim jedinicama. Tokom boravka u Delaware pripadnici OS BiH su prisustvovali dvosatnom Air Show koji je organizovan u obližnjem mjestu Ocean City.

Osim sudjelovanja u ovim aktivnostima pripadnici OS BiH su, zahvaljujući izuzetnom zalaganju, veoma uspješno završili obuku spuštanja i uvlačenja dizalicom koja se koristi prilikom spašavanja zrakoplovnih posada sa nepristupačnih terena, nakon čega su im o završenom kursu uručeni certifikate.

Tokom ovih posjeta i obuke na kojima su učestvovali pripadnici OS BiH iz oba tima pokazali su veliko interesovanje, motivaciju te zavidno poznavanje tema koje su bile predmetom ovog događaja. Upravo zbog rezulata koji su proistekli njihovim angažmanom sa NG Marylanda u budućnosti bi se bez velikih problema, moglo zajednički pristupiti izvršavanju različitih vrsta zadataka, čime su Oružane snage BiH ponovo pokazale spremnost i sposobnost da se vrlo brzo mogu prilagoditi te izvršavati sve vrste misija rame uz rame sa pripadnicima OS SAD.

6 FOTO GALERIJA