Obuke u zemlji i inostranstvu

Održan seminar na temu:“ Kontrola naoružanja i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH na polju kontrole naoružanja“

14.11.2013

U periodu od 13. - 14.11.2013. godine u Sarajevu je održan seminar na temu : " Kontrola naoružanja i ispunjavanje međunarodnih obaveza BiH na polju kontrole naoružanja ".


 

Osnovni cilj seminara je usavršavanje pripadnika MO i OS BiH neposredno uključenih u aktivnosti implementacije Sporazuma o kontroli naoružanja i sprovođenja mjera za izgradnju povjerenja i bezbjednosti kao i ostalih vojno-političkih obaveza BiH u kojima su OS BiH nosilac aktivnosti.

Seminar je organizovan u koorganizaciji Verifikacijskog centra ZŠ OS BiH i Misije OEBS-a u BiH koja je obezbjedila finasijska sredstva za organizaciju i izvođenje seminara.

Na seminaru je učestvovalo 33 polaznika MO i OS BiH, a predavači  su bili predstavnici Misije OEBS-a u BiH, Centra za prevenciju sukoba Foruma za bezbjednosnu saradnju, GK EUFOR-a  i Verifikacijskog centra ZŠ OS BiH.

Seminar je otvorio zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za operacije, brigadni general Mirko Tepšić, i tom prilikom istakao da su OS BiH u potpunosti svjesne značaja ispunjavanja vojno-političkih obaveza BiH u proteklom periodu učinile sve napore na implementaciji Sporazuma o kontroli naoružanja i jačanju mjera za izgradnju povjerenja i bezbjednosti, te time značajno doprinjele implementaciji vojnog dijela obaveza BiH.

Seminar je u potpunosti ostvario postavljeni cilj, a usvojena znanja i vještine će polaznicima seminara biti od velikog značaja za njihov budući rad u jedinicama tokom izvršavanja poslova iz oblasti kontrole naoružanja i jačanja mjera za izgradnju povjerenja i bezbjednosti.

Info- ZŠ OS BiH