Obuke u zemlji i inostranstvu

Pripadnici OS BiH pohađaju strateški kurs „Upravljanje zalihama municije“ u Velikoj Britaniji

27.11.2013

Devet oficira OS BiH pohađa strateški kurs "Upravljanje zalihama municije" koji se održava u periodu od 24. do 30.11.2013. godine u Velikoj Britaniji, u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a u okviru projekta uništavanja eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata (EXPLODE) koji finansira Evropska unija.

Pored pripadnika OS BiH kurs pohađaju i tri pripadnika MO BiH i dva uposlenika UNDP-a.   Kurs se realizuje od strane specijaliziranog tima kompanije „ DHA Global“ iz Velike Britanije.

Osnovni cilj kursa je usavršavanje pripadnika MO i OS BiH neposredno uključenih u operacije logističke podrške, aktivnosti realizacije projekta „EXPLODE“ kao i razmjene informacija i upoznavanja sa naučenim lekcijama u ovoj oblasti koje će biti korištene u toku utvrđivanja kvantiteta i kvaliteta municije na lokacijama skladišta municije i minsko-ekplozivnih sredstava (MiMES) u OS BiH.

Kurs je organizovan u okviru realizacije projekta „EXPLODE“ koji za OS BiH implementira UNDP a finansira EU sa ciljem da se lokacije skladišta MiMES-a OS BiH infrastrukturno, organizacijski i tehnički dovedu na nivo zahtjevnih NATO i međunarodnih standarda i da se na najsigurniji način stvore potrebni preduslovi za konačno rješavanje viškova MiMES u OS BiH.  

Projekat EXPLODE je osmišljen i ustanovljen da razvija i provodi vojne logističke operacije i podrži napore Ministarstva odbrane/obrane BiH u procesima upravljanja viškovima municije i minsko-eksplozivnih sredstava i prevenira nekontrolisane eksplozije stare i nesigurne municije koje mogu imati dalekosežne posljedice po sigurnost građana Bosne i Hercegovine.

Projekat finansira Evropska unija iz Instrumenta za stabilnost (IfS) u iznosu od 3.837.830 eura. U trajanju od 28 mjeseci, projekat EXPLODE provode u partnerstvu Ministarstvo odbrane/obrane Bosne i Hercegovine, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Misija OSCE-a u BiH.

info: ZŠ OS BiH