Obuke u zemlji i inostranstvu

Seminar “UN vođene operacije”

5.12.2013

U periodu od 25. do 27. novembra 2013. godine u Komandi 1. Danske brigade, Haderslev, održan je seminar na temu „UN vođene operacije“.

Cilj ovog seminara je bio da se polaznici upoznaju s konceptom i doktrinom vezanom za UN vođene operacije, a u cilju kreiranja razumijevanja modernih operacija UN-a.

Pored članova Mobilnog trening tima PSOTC-a timu su se pridružili i predstavnici partnerskih organizacija i agencija (UNHCR, UNWOMAN, IOM, Ministarstva sigurnosti BiH/SIPA) koje su i prije podržavale obuku u PSOTC-u. Ovo je prvi put da su naši partneri bili članovi tima koji su izvodili obuku van granica BiH.

Na akademskom, teoretskom dijelu seminara je bilo 68 polaznika. U ovom dijelu su izvedene prezentacije vezane za: organizaciju UN misije i rad sa partnerima, spektar aktivnosti UNPKO, zaštita civila, rodna ravnopravnost, organizacija i funkcionisanje logistike u UN, organizacija i zadaci UN bataljona, proces planiranja vojne komponente u UN misiji. Pored ovih prezentacija, članovi tima iz partnerskih organizacija su upoznali učesnike sa misijom i mandatom organizacija iz kojih dolaze kao i sa mogućim zadacima i koordinacijom njihovih agencija sa vojnom komponentom u UN misiji fokusirajući se na taktički nivo, nivo bataljona.

U praktičnom dijelu je bilo 48 polaznika ponovo uključujući i domaćina, komandanta 1. DNK brigade kao i komandanta 2. DNK brigade. Uvježbavao se praktičan rad na zadatku zaštite civilia i povratak izbjeglica i interno raseljenih lica.

Seminar je ocijenjen kao jako uspješan i profesionalan te je prema komentarima komandanata obje brigade, odnosno voditelja MTT/PSOTC-a dostigao planirani cilj. S tim u vezi moguća je i dalja saradnja na istu temu sa obje navedene danske brigade u 2014. godini.

Info - PSOTC

2 FOTO GALERIJA