Obuke u zemlji i inostranstvu

Zajednička obuka pripadnika 1. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade sa pripadnicima EUFOR-a

12.12.2013

U periodu od 09.12. do 13.12.2013. godine, u kasarni Kozara i na lokalnom poligonu za obuku na Manjači, pripadnici 1. pješadijske čete 1/6.pbr su izveli zajedničku obuku sa pripadnicima Turskog kontigenta EUFOR-a koja je planirana Godišnjim planom obuke.

Zajednička obuka je izuzetno važna iz razloga što su pripadnici 1.pb pokazali obučenost i spremnost da zajedno sa vojnicima iz drugih zemalja ravnopravno učestvuju u obuci i drugim zadacima koji se postavljaju pred pripadnike OS BiH u današnje vrijeme.
Tokom izvođenja obuke izvedene su teme koje se odnose na izvođenje zadataka u operacijama podrške miru u multinacionalnim jedinicama sa akcentom na rad na kontrolnim tačkama, transportu zračnim putem i kontroli područja.
Formirana su mješovita odjeljenja što se pokazalo veoma korisnim i zanimljivim prije svega zbog prevazilaženja jezičkih barijera, a završnog dana obuke na LPO Manjača izvedeno je zajedničko bojevo gađanje.
Pripadnici 1.pb su kroz izvođenje zajedničke obuke pokazali vrlo dobru osposobljenost i veliku motivisanost za izvršenje svih dodijeljenih zadataka i zajedničko djelovanje u multinacionalnim jedinicama koje je očekivati pogotovo prilikom učešća u misijama podrške miru što je jedan od osnovnih zadataka pripadnika OS BiH. Prikazali su odlično poznavanje i primjenu propisanih procedura tokom različitih događaja koji su se dešavali po scenariju izvođenja zajedničke obuke.
Info-6.pbr