Obuke u zemlji i inostranstvu

OS BiH bile domaćin održavanja prvog sastanka Podgrupa 8. konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja (B9)

23.1.2014

U Domu OS BiH u Sarajevu u periodu od 21-23.01.2014. godine, održani su prvi sastanci Podgrupa za edukaciju, obuku i vježbe (ETESWG) i Asimetrične prijetnje (ATSWG) Regionalne odbrambene inicijative - 8. konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja (B9).

Pored predstavnika OS BiH ovoj aktivnosti su prisustvovali predstavnici oružanih snaga Bugarske, Crne Gore, Grčke, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.

Sastankom ETESWG-a je predsjedavao brigadir Velibor Purković– načelnik Uprave za politiku i planove, a ATSWG-a brigadir Sinan Hrelj – načelnik Uprave za obavještajne poslove i sigurnost ZŠ OS BiH.

Na sastancima radnih podgrupa potvrđena je dosadašnja saradnja i izneseni prjedlozi buduće saradnje koji će biti razmatrani i eventualno potvrđeni na sljedećem radnom sastanku koji će biti održan marta ove godine u Sarajevu - BiH.

Predstavnici OS Albanije nisu bili u mogućnosti da prisutvuju navedenom događaju ali su svoje prisustvo najavili za naredni sastanak.

Info-ZŠ OS BiH