Vježbe u zemlji i inostranstvu

Oružane snage BiH učestovovale u međunarodnoj vježbi REGEX 15

16.11.2015

Brigadni general Mirsad Ahmić, zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije i pukovnik Slaven Blavicki, načelnik štaba 6. pbr OS BiH učestvovali su na aktivnosti Dana uvaženih posjetilaca (DV day) međunarodne vježbe REGEX 15 koja je, od 09.11. do 13.11.2015. godine, održana u Solunu, Republika Grčka.

Vježba REGEX 15 imala je karakter vježbe komandnog mjesta (CPX) brigade u provođenju operacija podrške miru. Nakon provođenja šest planskih radionica faza izvršenja  vježbe je održana na lokaciji razmještaja NRDC-GR (NATO Rapid Deployable Corps-Greece) sa podrškom Komande združenih snaga Napulj. OS BiH u vježbi su učestvovale sa četiri štabna oficira raspoređena u MN BDE HQ i EXCON predmetne vježbe. Bosna i Hercegovina je zemlja domaćin planskih radionica i faze izvršenja vježbe REGEX 16 koja će se realizovati u  oktobru 2016. godine.

Info- ZŠ OS BiH

3 FOTO GALERIJA