Vježbe u zemlji i inostranstvu

Učešće Voda vojne policije i EOD tima Brigade taktičke podrške na Međunarodnoj vježbi „JOINT REACTION – 17”

5.10.2017

Vod vojne policije i EOD tim Brigade taktičke podrške, pod komandom poručnika Mirzeta Muminovića, su u periodu od 24.09. do 29.09.2017. godine učestvovali na Međunarodnoj vježbi pod nazivom „JOINT REACTION – 17” na vojnom poligonu (ATA) „Krivolak”, Republika Makedonija.

Vježba je realizovana u organizaciji NATO štaba u skladu sa NATO procedurama s ciljem  sagledavanja sposobnosti, kako vojnih snaga zemalja koje su u sastavu NATO saveza, tako i vojnih snaga zemalja koje provode aktivnosti na putu do članstva u NATO.

 

Tokom vježbe Vod vojne policije i EOD tim iz sastava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su realizovali zadatke:

- Pretraga objekta , procedure i postupci;

- Kordon i pretraga;

- Takmičenje u gađanju iz pištolja i

- Prezentacija naoružanja i opreme.

 

Vod vojne policije i EOD tim su uspješno odgovorili svim dodijeljenim zadacima za vrijeme realizacije navedene vježbe i uspjeli su doći do postavljenog cilja. Pored svog predstavljanja i prezentacije naoružanja i oprema OS BiH imali su priliku da vide sposobnosti i vještine ostalih učesnika vježbe, kao i da ostvare prijateljstva sa starješinama i vojnicima ostalih zemalja koje su učestvovale na vježbi.

 

info-brTP