Vježbe u zemlji i inostranstvu

Vježba vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 18-6“

29.6.2018

Drugi pješadijski bataljon 6. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH uz učešće jedinica iz sastava 6. pješadijske brigade, Brigade taktičke podrške i Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane te pripadnika 6. bataljona logističke podrške, u periodu od 18. do 25. juna. 2018. godine na Manjači realizirali su vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 18-6“, u skladu sa Godišnjim planom obuke za 2018. godinu.

Realizacija ove izuzetno zahtjevne terenske vježbe je ocijenjena veoma uspješnom. Težište u planiranju i realizaciji bile su operacije konvencionalnog karaktera. Osnovne misije u sklopu planiranih ofanzivnih operacija odnosile su se na pokret do kontakta, organizaciju odbrane na brzu ruku, uspostavljanje planske odbrane te protivnapad.

Vježba je okončana realizacijom bojevog gađanja iz oruđa MB 120 mm i MB 60 mm, koje je podržano scenarijem iz pješadijskog naoružanja.

Završetku vježbe su prisustvovali komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić i komandant 6. pješadijske brigade brigadir Radovan Jović.  General Ilić i brigadir Jović čestitali su komandantu 2. pješadijskog bataljona majoru Seadu Šehiću i jedinici na uspješno realizovanoj vježbi. Komandant Šehić izrazio je zadovoljstvo uspješno realizovanom vježbom zahvalivši se svim učesnicima vježbe.

Direktorijat vježbe iz sastava Komande za obuku i doktrinu Manjača, bio je zadužen za praćenje realizacije vježbe na čelu sa načelnikom Štaba KOiD-a brigadirom Darkom Petrušićem, koji je vježbu ocijenio veoma uspješnom te se zahvalio komandantu Šehiću na saradnji i profesionalnom odnosu.

Pored velikog zalaganja pripadnika 2. pješadijskog bataljona uz brojne izazove, posebno je naglašen profesionalan rad pripadnika iz sastava pridodatih jedinica Oružanih snaga  BiH.

Info - 6. pbr

9 FOTO GALERIJA