Vježbe u zemlji i inostranstvu

Pripadnici OS BiH na vježbi u R. Sloveniji

24.10.2022

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali su na vježbi „PRESKOK 22“u R. Sloveniji (Postojna), u okviru regionalnog projekta Balkanske medicinske snage- BMTF (Balkan Medical Task Force) u periodu od od 16.-22. oktobra 2022. godine.

Cilj vježbe bila je integracija novog sastava Balkanskih medicinskih snaga, uvježbavanje kliničkog puta, dijagnostike i evakuacije pacijenata, te provjera efikasnosti razmjene informacija u skladu sa utvrđenim procedurama.

Iz sastava OS BiH na vježbi je učestvovalo devet pripadnika i to: medicinsko osoblje, članovi evakuacionog tima u okviru evakuacione jedinice, te jedan štabni oficir u štabu.

U projektu Balkanske medicinske snage učestvuje šest zemalja regije a osim Bosne i Hercegovine tu su još i R. Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, R. Srbija i R. Slovenija.

Pored predstavljanja Bosne i Hercegovine u međunarodnim aktivnostima, učešćem u ovoj vježbi pripadnici OS BiH su usvojili nova znanja i procedure u radu Vojne bolnice nivoa 2 kontejnerskog tipa.

Info-ZŠ OS BiH

4 FOTO GALERIJA