Vježbe u zemlji i inostranstvu

Obuka pripadnika izviđačkih jedinica iz sastava 6. pješadijske brigade u zimskim uslovima

15.2.2023

Pripadnici izviđačkih jedinica iz sastava 6. pješadijske brigade su u periodu od 23. januara do 10. februara 2023. godine, realizirali obuku u zimskim uslovima.

Pored teoretska obuke, realizirani su zadaci preživljavanja u ekstremnim zimskim uslovima, taktike i tehnike kretanja, zadaci traganja i spašavanja unesrećenih te tehnike izviđanja u zimskim uslovima.

Pomenuta obuka je realizirana sa ciljem podizanja nivoa sveukupne osposobljenosti i obučenosti pripadnika OS BiH na polju pružanja pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne katastrofe i nesreće.

Info – 6. pbr

6 FOTO GALERIJA