Deminiranje

Realizacija EOD kursa u kasarni „Rajlovac OS BiH”

17.9.2012

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ 17.09.2012. godine otpočela je realizacija kursa operatora EOD – nivo II. Kurs će izvoditi instruktori iz sastava Odjeljenja za obuku Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške u periodu od 17.09. do 02.11.2012. godine.

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ 17.09.2012. godine otpočela je realizacija kursa operatora EOD – nivo II. Kurs će izvoditi instruktori iz sastava Odjeljenja za obuku Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške u periodu od 17.09. do 02.11.2012. godine.

Kurs su otvorili brigadni general Sakib Forić, zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije i brigadir mr. Esad Šejtanić, komandant Brigade taktičke podrške, koji su polaznicima poželjeli dobrodošlicu i uspješno pohađanje kursa.

Ovaj kurs pohađa ukupno 21 polaznik od kojih 14 pripadnika OS Makedonije, 6 polaznika iz Agencije za istrage i zaštitu BiH - SIPA i 1 pripadnik OS BiH. Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje u 2012. godini između MO BiH i MO Makedonije, ovaj kurs je nastavak saradnje iz aprila 2012. godine čiji se prvi dio kursa realizovao u Skopju, a gdje su instruktori bili pripadnici Odjeljenja za obuku Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške.

Info-brTP