Mirovne misije

Predsjedništvo BiH donijelo Odluku o učešću grupe instruktora OS BiH u operaciji ISAF

11.10.2011

Predsjedništvo BiH je na 13. redovnoj sjednici održanoj 10.10.2011. godine donijelo Odluku o učešću grupe instruktora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan.

Predsjedništvo BiH je na 13. redovnoj sjednici održanoj 10.10.2011. godine donijelo Odluku o učešću grupe instruktora Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan.

Grupa instruktora Oružanih snaga BiH učestvovat će u Školi vojne policije NATO-a u obučnoj misiji - Afganistan (NMT-A), koja je u okviru Operacije podrške miru ISAF i predstavlja njen sastavni dio.

Grupu instruktora Oružanih snaga BiH koja se upućuje u prvu rotaciju činit će šest instruktora.

Ured za odnose s javnošću
Telefon: (033) 286-680, telefax (033) 286-685,
E-mail: info@mod.gov.ba