Mirovne misije

Održana 15. konferencija Međunarodne koordinacione grupe

13.10.2011

Predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bili su domaćin 15. konferencije Međunarodne koordinacijske grupe Regionalne komande Sjever ISAF u periodu od 10. do 12. oktobra 2011. godine u hotelu "TERMAG" na Jahorini.

Predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine bili su domaćin 15. konferencije Međunarodne koordinacijske grupe Regionalne komande Sjever ISAF u periodu od 10. do 12. oktobra 2011. godine u hotelu "TERMAG" na Jahorini.

Pod pokroviteljstvom Operativne komande Savezne Republike Njemačke konferencija se održava svakih šest mjeseci u nekoj od država koje participiraju u Regionalnoj komandi Sjever u misiji ISAF u Afganistanu.

Cilj konferencije je upoznavanje partnerskih nacija sa aktivnostima u RK Sjever u proteklom periodu, sagledavanje trenutnog stanja i koordinacija aktivnosti u narednom periodu.
Pripadnici Operativne komande SR Njemačke su istakli kako je ova Konferencija bila veoma produktivna, te su pohvalili samu organizaciju i gostoprimstvo pripadnika MO i OS BiH.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, faks 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba