Mirovne misije

Tim za posjete kontigentima OS BiH obišao četvrtu rotaciju pripadnika OS BiH u Avganistanu

29.5.2012

Tim za posjete kontigentima OS BiH u misiji ISAF, predvođen brigadnim generalom Senad Mašovićem komandantom 5. pješadijske brigade OS BiH, u sklopu svojih aktivnosti u Islamskoj Republici Avganistan, posjetio je i četvrtu rotaciju pješadijske jedinice OS BiH koja se nalazi na izvršenju misije u provinciji Helmand.

Tim za posjete kontigentima OS BiH u misiji ISAF, predvođen brigadnim generalom Senad Mašovićem komandantom 5. pješadijske brigade OS BiH, u sklopu svojih aktivnosti u Islamskoj Republici Avganistan, posjetio je i četvrtu rotaciju pješadijske jedinice OS BiH koja se nalazi na izvršenju misije u provinciji Helmand. Pored generala Mašovića, u timu su se nalazili, Parlamentarni Vojni Komesar gospodin Boško Šiljegović, brigadni general Husein Tursunović, major Siniša Anteljević, kapetan Aleksandar Šegrt i poručnik Robert Visković.

Prije obilaska jedinice Tim OS BiH je na aerodromu u Kabulu posjetio oficire OS BiH koji obavljaju dužnosti štabnih oficira u sastavu njemačkog kontigenta u Mazari Šerifu. Potom je obavljen razgovor sa komandantom hrvatskog kontigenta ISAF misije, te komandantom Škole vojne policije i instruktorima te škole za obuku ANSAF snaga.

Zatim je uslijedila posjeta četvrtoj rotaciji pješadijske jedinice OS BiH (iz sastava 5.pbr). Tom prilikom Timu OS BiH je prezentovana trenutna situacija i aktivnosti jedinice, iskustva stečena tokom obuke u Kraljevini Danskoj, te iskustva stečena nakon rasporeda jedinice u Glavnu operativnu bazu „Price“. Kako bi se u potpunosti predstavile aktivnosti jedinice tokom obavljanja dužnosti obezbjeđenja baze „Price“, pripadnici četvrte rotacije pešačke jedinice OS BiH prezentovali su vježbu bojevog gađanja, te realizovali situacijsku vježbu (STX) na glavnoj kapiji baze, čime su demonstrirali obučenost i osposobljenost pripadnika jedinice da reaguju na eventualne napade, izvrše izvlačenje povrijeđenih iz opasne zone i pruži prvu pomoć povrijeđenom.

Tokom STX vježbe članovi tima su posjetili i sanitetski vod u bazi „Price“, te stekli uvid u mogućnosti i kapacitete sanitetske podrške u bazi. Članovi tima su također posjetili i taktičko-operativni centar (TOC) borbene grupe, a jedinica K9 je demonstrirala sposobnosti pretresa m/v kontrole sumnjivih osoba uz pomoć službenih pasa.

Članovi tima iskoristili su priliku da razgovaraju sa svim pripadnicima jedinice, te im pruže odgovore na pitanjima koja su ih najviše interesovala. Posjeta se završila kolektivnim druženjem sa pripadnicima jedinice, tokom koje se general Mašović obratio personalu i "izrazio svoje zadovoljstvo načinom na koji pripadnici 5.pbr OS BiH izvršavaju svoje dužnosti u ISAF misiji".

Sveukupni utisak i zaključak Tima za posjete, a koji se može izvesti na osnovu pohvala od strane nadređenih komandi i sposobnosti pri izvršenju svih zadataka, jeste da jedinica u cjelosti i potpunosti izvršava zadatu misiju.

Info - 5.pbr.