Mirovne misije

Posjeta jedinicama OS BiH u sastavu ISAF-a

17.7.2013

Tim pripadnika Oružanih snaga BiH, koji je predvodio brigadir Radovan Ilić, Komandant 6. pješadijske brigade, izvršio je obilazak jedinica OS BiH koje su angažovane u sastavu ISAF-a u Afganistanu. Posjeta je, u skladu sa Odlukom Ministra odbrane BiH, ralizovana u periodu od 19. do 26. juna 2013. godine.

Pripadnici Šeste rotacije pješadijske jedinice svoju misiju realizuju u bazi Price u provinciji Helmand. Tim OS BiH je za vrijeme posjete ovome kontingentu imao priliku razgovarati sa zamjenikom komandanta baze Price i prisustvovati brifingu o sigurnosnoj situaciji u okruženju, trenutnim i predstojećim aktivnostima koje će se realizovati u narednih dva mjeseca. Komandant Šeste rotacije, prezentovao je trenutni status jedinice, realizaciju misije, kao i elemente vezane za funkcionisanje, život i rad jedinice. Izrazito visoke temperature kojima su svakodnevno izloženi ne umanjuju efikasnost pripadnika šeste rotacije pri izvršavanju zadataka na osiguranju ove baze. Komandant Danskog kontingenta, brigadir Anas Markedaml, u čijem sastavu naši pripadnici izvršavaju svoju misiju, istakao je profesionalizam pripadnika Šeste rotacije i zahvalnost Oružanim snagama BiH za angažovanje u sastavu DANCON-a.

Pripadnici vojno-policijske jedinice svoju misiju izvode u provinciji Kandahar u sastavu bataljona vojne policije Nacionalne garde Maryland. Za vrijeme posjete ovoj jedinici, komandant vojno-policijske jedinice OS BiH i komandant bataljona VP NGM, pukovnik Collins, su održali brifing o realizovanim aktivnostima, trenutnim operacijama i planovima ove jedinice do kraja angažovanja. Pukovnik Collins je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo saradnjom i profesionalnim izvršavanjem zadataka naših vojnih policajaca. Svaki dodijeljeni zadatak je besprijekorno realizovan, sa posebnom brigom za sigurnost svih učesnika.

Za svoj doprinos tokom izvršenja misije nekoliko pripadnika vojno-policijske postrojbe OS BiH je predloženo od strane komandanta bataljona VP NGM za dodjelu odlikovanja OS SAD-a.

Jedan od zadataka koji je tim za posjetu imao jeste i sagledavanje mogućnosti za zadovoljavanje vjerskih potreba pripadnika OS BiH angažovanih u misiji u sastavu ISAF-a. Glavni imam OS BiH Hadis Pašalić, koji je bio u sastavu tima, razgovarao je u bazi Bastion sa vojnim imamom i kapelanima drugih kontingenata koji djeluju u ovoj bazi, te ih upoznao o potrebama naših pripadnika koji se nalaze u Afganistanu.

Info: misija ISAF