Mirovne misije

Svečani ispraćaj Sedme rotacije OS BiH u mirovnu misiju „ISAF“

3.10.2013

Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Tuzla 03.10.2013.godine održana je svečana ceremonija ispraćaja Sedme rotacije OS BiH u mirovnu misiju „ISAF“.

Prije održavanja svečanosti za porodice vojnika koji se upućuju u misiju, Komanda 5.pbr OS BiH,  upriličila je svečani prijem - „Family Day“.

Ceremoniji je, pored porodica vojnika, prisustvovao i veliki broj domaćih i međunarodnih zvanica, među kojima treba istaći zamjenicu minista odbrane BiH gospođu Marinu Pendeš - kojoj je i predat raport od strane izvršnog oficira svečanosti Načelnika Štaba 5.pbr brigadira Nebojše Đ. Vojakovića. Pored zamjenice Pendeš, svečanosti su prisustvovali i Načelnik ZŠ OS BiH general major Ante Jeleč, komandanti OK i KP OS BiH brigadni generali Dragan Vuković (sa svojim zamjenicima) i Husein Tursunović, komandanti brigada OS BiH, te Komandant NATO štaba u BiH i Načelnik štaba EUFOR-a.

Sedma rotacija Pješadijske jedinice OS BiH, koja u svom sastavu ima i tri pripadnice ženskog spola, kao i sve prethodne rotacije, svoj zadatak će izvršavati u sastavu Danske Borbene grupe koalicijskih snaga u Afganistanu. Upućivanju Sedme rotacije Pješadijske jedinice OS BiH prethodila je selekcija i obuka kandidata od strane posebno formiranog tima starješina 5.pbr OS BiH koji je predvodio major Nedžad Terzić, pri čemu je najveći dio obuke izvođen na posebno uređenim poligonima u kasarni i aerodromu “Dubrave”.

U skladu sa Protokolom ceremonije svečanosti, vojnicima koji se upućuju u misiju obratili su se: v.d. Komandanta 5.pbr brigadir dr. sc. Kenan Dautović, v.d. Načelnika ZŠ OS BiH general major Anto Jeleč i zamjenica ministra odbrane BiH gospođa Marina Pendeš.

Svečanost je okončana predajom državne zastave komandiru jedinice poručniku Alispahiću od strane v.d. Komandanta OK OS BiH brigadnog generala Dragana Vukovića, nakon čega je, uz zajednički koktel, nastavljeno druženje u restoranu kasarne i aerodroma „Dubrave“.

Svim pripadnicima Sedme rotacije Pješadijske jedinice OS BiH iz sastava 5. pbr OS BiH, želimo uspjeh u izvršenju misije, uz uvjerenje da će, kao i prethodne jedinice koje su bile na izvršenju misije, na dostojanstven način prezentovati naše Oružane snage i Bosnu i Hercegovinu.

info - 5.pbr

8 FOTO GALERIJA