Mirovne misije

Informacija za pripadnike OS BiH angažirane u operacijama podrške miru „ISAF“ u I.R. Afganistan i mirovnoj misiji UN u D.R. Kongo

14.2.2014

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general major Anto Jeleč povodom trenutne situacije u BiH a u cilju objektivnog informiranja pripadnika OS BiH angažiranih u operacijama podrške miru „ISAF“ u I.R. Afganistan i mirovnoj misiji UN u D.R. Kongo uputio je informaciju sljedećeg sadržaja koju vam u potpunosti prenosimo:

„Poštovani oficiri, podoficiri i vojnici – pripadnici OS BiH angažirani u operaciji podrške miru „ISAF“ u I.R. Afganistan i mirovnoj misiji UN u D.R.Kongo,

U proteklih nekoliko dana na prostoru BiH dogodili su se masovni protesti radnika i građana nezadovoljnih općim političkim, ekonomskim i socijalnim stanjem u zemlji. Nepovoljna politička situacija na svim nivoima vlasti, ekonomska nestabilnost i loše stanje u privredi,  pojave korupcije i organiziranog kriminala,  socijalni problemi uzrokovani velikim stepenom nezaposlenosti, ugroženom ličnom egzistencijom kao i narušavanjem ljudskih i socijalnih prava radnih ljudi i građana u društvu su samo neki od razloga izražavanja općeg nezadovoljstva širom BiH.

Navedeni protesti i izražavanje zahtjeva za promjenama u zemlji predstavljaju temeljno ljudsko pravo građana u modernom i demokratskom društvu sve dok se ostvaruju na organiziran i miran način u skladu sa zakonima. Nažalost organizirani i mirni protesti su u nekim gradovima izmakli kontroli i eskalirali u nasilje, paljevinu i uništavanje društvene imovine na svim nivoima vlasti.

Imajući u vidu gore navedena dešavanja želim da vas informiram da OS BiH, u skladu sa Zakonom o odbrani BiH, planski, organizirano i neometano izvršavaju svoju propisanu misiju i zadatke kao i redovne planske aktivnosti  u svim komandama i jedinicama u OS BiH. Shodno tome, poduzeli smo određene mjere sigurnosti u cilju sprječavanja eventualnih neželjenih posljedica kao i zaštite i osiguranja objekata, materijalno-tehničkih sredstava (MTS) i ljudstva na svim lokacijama OS u BiH.

Želim da istaknem da uprkos svim ovim događanjima u društvu nismo imali nikakvih izvanrednih događaja kao i da nije bilo neželjenih i negativnih postupanja nezadovoljnih građana prema pripadnicima i imovini OS BiH. Imam posebno zadovoljstvo da istaknem da to dovoljno govori o odnosu, povjerenju i respektu koje građani i društvo imaju prema OS BiH kao jedinstvenoj oružanoj sili svih naroda i narodnosti u BiH.

Pozivam i ujedno od vas zahtjevam da svoje izuzetno složene i odgovorne zadatke u multinacionalnom okruženju nastavite izvršavati profesionalno, odgovorno i disciplinirano kao što ste to i do sada radili. Imajte na umu da samo tako možemo opravdati ukazano povjerenje građana BiH i međunarodne zajednice i unaprijediti teško stečeni ugled BiH i njenih OS koji su vaši prethodnici godinama uspješno gradili svojim nesebičnim i predanim angažiranjem kako u zemlji tako i u operacijama podrške miru širom svijeta. Nemam nikakvih dilema dali to možete i uvjeren sam da ćete to u potpunosti ostvariti.

Želim da istaknem nadu ali i lično uvjerenje da će se ovakvo stanje u zemlji brzo prevazići i da će organi izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH, zajedno sa nezadovoljnim radnim ljudima i građanima, iznaći potrebna rješenja da se ovi događaju okončaju. Time će se osigurati nastavak općeg napretka i razvoja naše države i društva u cjelini a za dobrobit svih građana BiH.

Na kraju vam svima želim profesionalni i lični uspjeh u životu i radu, dobro zdravlje, siguran završetak misije i sretan povratak vašim jedinicama i porodicama u BiH“.

Info – ZŠ OS BiH