Mirovne misije

U misiju ISAF svečano ispraćena Pješadijska jedinica OS BiH iz sastava 4.pbr

14.4.2014

Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić, zamjenica ministra odbrane Marina Pendeš i ostali dužnosnici Ministarstva odbrane, Oružanih snaga BiH, Komande NATO štaba Sarajevo i EUFOR-a, predstavnici vojno-diplomatskog kora akreditovanih u BiH, civilnih struktura, porodica i rodbine pripadnika koji se upućuju u misiju ISAF, prisustvovali su svečanoj ceremoniji ispraćaja osme rotacije iz sastava 4.pbr u Afganistan koja se, 14.04.2014. godine, održala u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini.

Ova jedinica, kao i prethodnih sedam rotacija, svoju misiju će u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH izvršavati u sastavu Danske borbene grupe koalicijskih snaga u Afganistanu.

Upućivanju osme rotacije Pješadijske jedinice OS BiH prethodila je selekcija kandidata kroz vrlo zahtjevnu, sadržajnu i fizički napornu šestomjesečnu obuku, kroz koju je prošlo preko 100 pripadnika 4.pbr. Najveći dio obuke se izvodio na poligonu u kasarni “Miralem Jugo“ Livač i strelištu „Vodena gradina“ u Bileći.

U skladu sa Protokolom ceremonije svečanosti, vojnicima koji se upućuju u misiju obratili su se: komandant 4.pbr brigadni general Tomo Kolenda, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general major Anto Jeleč i ministar odbrane BiH Zekerijah Osmić.

Svečanost je okončana predajom državne zastave komandiru jedinice majoru  Josipu Brajkoviću od strane komandanta OK OS BiH, brigadnog generala Dragana Vukovića, nakon čega je nastavljen program sa vojnicima koji se upućuju u misiju, kao i sa članovima njihovih porodica.

Info-4.pbr