Mirovne misije

Ispraćaj 45 pripadnika iz sastava 6. Pješadijske brigade OS BiH u misiju podrške miru u Afganistan

6.12.2016

U kasarni „Kozara“ u Banja Luci 05.12.2016. godine održana je ceremonija ispraćaja 45 pripadnika iz sastava 6. Pješadijske brigade OS BiH u misiju podrške miru u Afganistan. Uz pripadnike kontingenta i članove njihovih porodica, ispraćaju su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Mladen Ivanić, zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić, načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Anto Jeleč sa generalskim korom OS BiH, predstavnici NATO štaba, EUFOR-a, te vojno-diplomatski predstavnici stranih zemalja akreditovanih u BiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Mladen Ivanić tokom obraćanja pripadnicima OS BiH naglasio je da učešće pripadnika OS BiH u mirovnoj misiji u Afganistanu predstavlja njihovu visoku afirmaciju kao profesionalaca, te snagu i profesionalizam pripadnika Oružanih snaga BiH „kada pohvale dođu od najelitnijih jedinica armija svijeta - onda to puno znači, jer pokazuje visok stepen profesionalnosti i odgovornosti pripadnika Oružanih snaga BiH.”  “Od vas tražim”, poručio je dr. Ivanić “da poštujete pravila i norme, da se ne opustite i da shvatite da ćete biti na prostoru gdje ima i može da ima borbenih dejstava."

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Ivanić je uz zamjenika ministra odbrane Seada Jusića i generalpukovnika Antu Jeleča, nedavno boravio u posjeti IR Afganistan. Tom prilikom delegacija je posjetila i pripadnike OS BiH koji služe u operacijama podrške miru u ovoj zemlji, te je dr. Ivanić ocijenio da je veoma visok autoritet koji su pripadnici Oružanih snaga BiH imali i imaju u okviru mirovne misije u Afganistanu.

Zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić tokom obraćanja izjavio je da su pripadnici motivisani da idu u mirovne misije u svijetu.

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH general Anto Jeleč naglasio je da da je ova jedinica u potpunosti spremna da izvrši svoju misiju u Afganistanu, dodajući da u misiju odlazi 45 pripadnika od kojih su tri žene.

Komandant 6. Pješadijske brigade Oružanih snaga BiH brigadni general Radovan Ilić izjavio je novinarima da je ova jedinica prošla sve sadržaje zahtjevne obuke koja je bila usmjerena na samu misiju u Afganistanu koja će trajati šest mjeseci.

info-ZŠ OS BiH

24 FOTO GALERIJA