Mirovne misije

Komandant 4. pješadijske brigade OS BiH izvršio obilazak jedinice koja se nalazi u misiji “Odlučna podrška” u IR Afganistan

20.4.2018

Komandant 4. pješadijske brigade brigadir Zdravko Rezo, 17. i 18. aprila 2018. godine izvršio je obilazak pripadnika OS BiH koji su uključeni u realizaciju misije „Odlučna podrška“ u Islamskoj Republici Afganistan.

Obilazak je realizovan u sklopu planskih aktivnosti vezanih za sprovođenje zadataka iz okvira operacija podrške miru, s ciljem sagledavanja rada naših pripadnika u multinacionalnom okruženju.

 

Tokom prvog dana obilaska, brigadir Rezo obišao je jedinicu vojne policije iz sastava OS BiH, te se sastao sa komandantom baze u Kabulu brigadnim generalom Seclukom.

 

Drugog dana obilaska realizovan je sastanak sa komandantom Američke jedinice majorom Nemicom u čijem sastavu djeluje pješadijska jedinica OS BiH, te sa komandantom Baze brigadnim generalom Williamsom. U srdačnom i prijateljskom razgovoru general Williams istakao je visok stepen profesionalnosti i požrtvovanosti pripadnika BH kontigenta tokom realizacije svakodnevnih zadataka.

 

Nakon obilaska objekata i baze gdje su smješteni naši pripadnici, brigadir Rezo organizovao je sastanak sa svim pripadnicima jedinice na kome su iznešena određena iskustva koja bi se trebala primjenjivati u pripremi i realizaciji budućih rotacija.

 

info-4.pbr

6 FOTO GALERIJA