BiH STANAG 6001 TEST

Testiranje testom „BiH STANAG 6001“

15.3.2013

U periodu od 12-14.03.2013. godine, u kasarni Rajlovac, STANAG tim Uprave za personal ZŠ OS BiH izvršeno je 13-to po redu testiranje poznavanja engleskog jezika pripadnika MO BiH i OS BiH.

Tokom tri dana testirano je ukupno 71 oficir, podoficir i vojnik iz sastava MO BiH i OS BiH, uključujući i dva službenika iz NATO Štaba u Sarajevu. STANAG tim je još jednom pokazao visok nivo profesionalizma i stručnosti u svakom segmentu svoga rada. Tokom naredne sedmice STANAG tim će vršiti ocjenjivanje testova, te pripremiti certifikate za sve one koji su položili sve četiri jezičke vještine na testu „BiH STANAG 6001“, a u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju poznavanja engleskog jezika. Odmah po izdavanju certifikata, STANAG tim pristupa izradi novog testa koji će se pilotirati u R. Hrvatskoj tokom juna 2013. godine.

Info: STANAG tim

Postani pripadnik OS BiH