Komanda za obuku i doktrinu

Završetak naprednog oficirskog kursa i naprednog podoficirskog kursa klase 14-I

19.12.2014

Svečanom ceremonijom u Centru za profesionalni razvoj u Travniku, 19. decembra 2014. godine završena su dva vojna kursa, napredni oficirski i napredni podoficirski kurs, klasa 14-I. U trajanju od 17 sedmica napredni oficirski kurs uspješno je završilo 31 polaznik, dok je napredni podoficirski kurs uspješno završilo 23 polaznika.

Uvodnim riječima prisutnim se obratio Načelnik odjeljenja vojnih kurseva, pukovnik Hazrudin Hasagić koji je čestitao svim polaznicima uspješan završetak vojnih kurseva.

Komandant Centra za profesionalni razvoj, pukovnik Mirsad Stabančić u svome obraćanju rekao je kako su polaznici završetkom ovih kurseva načinili veliki korak, te stekli uslove za daljnje napredovanje u karijeri. Pukovnik Stabančić naglasio je da su polaznici kroz transparentan sistem obuke stekli nova i osvježili već stečena znanja i da ista prenesu svojim matičnim jedinicama. Pukovnik Stabančić je iskoristio priliku da svim polaznicima i gostima čestita nastupajuće blagdane.

U ime Komandanta Komande obuke i doktrine, prisutnima se obratio načelnik Odjela za Doktrinu KOiD, brigadir Senad Pajić koji je čestitao svim polaznicima uspješan završetak karijernih kurseva. Također je naglasio da je to obrazovani kadar koji će nositi teret OS, te kroz usvojena nova znanja i iskustva implementirati u svoje svakodnevne zadaće. Također je svima čestitao nastupajuće blagdane.

Nakon podjele uvjerenja o završenim kursevima, dodijeljena su uvjerenja najboljim polaznicima kurseva. Najbolji polaznik naprednog oficirskog kursa u klasi 14-I, bio je potporučnik Selver Topoljak, koji je ujedno i najbolji u testu fizičke spremnosti. Na naprednom podoficirskom kursu, najbolji polaznik u klasi 14-I bio je vodnik Dejan Kasalo koji je također bio najbolji i u testu fizičke spremnosti. Sva uvjerenja o završenim vojnim kursevima biti će unešena u elektronsku bazu podataka i personalni dosije pripadnika.

Naredna klasa naprednog oficirskog i podoficirskog kursa planirana je u mjesecu februaru 2015. godine.

Info- KOiD