Komanda za obuku i doktrinu

Svečana ceremonija dodjele zahvalnica najzaslužnijim građanima i institucijama općine Travnik

22.12.2014

U prostorijama općine Travnik u Travniku 19.12.2014. godine, upriličena je ceremonija dodjele zahvalnica od strane Načelnika općine Travnik najzaslužnijim pojedincima i institucijama općine Travnik, među kojima je zahvalnica Komandi za obuku i doktrinu za učešće u akcijama uređenja životnog okoliša i za izuzetnu saradnju pripadnika OS BiH sa civilnim strukturama.

Prisutnim se obratio načelnik općine Travnik, gospodin Admir Hadžiemrić, koji je istakao: ”neizmjerno mi je drago da se nalazim u društvu lica koja su dala veliki doprinos u organizaciji i realizaciji zadataka kroz akcije uređenja životnog okoliša na podrućju općine Travnik, nadam se da će vaš primjer pozitivnog odnosa prema sredinu u kojoj živimo, dati povoda i drugima pa da naše akcije budu još masovnije i sa puno više učinka”.

Na ceremoniji su prisutvovali predstavnici srednjih i osnovnih škola, predstavnici civilne zaštite, predstavnici komunalnog preduzeća, predstavnici vatrogasne jedinice, predstavnici Udruženja građana, predstavnici MUP-a, a ispred Komande za obuku i doktrinu prisustvovao je PNŠ za civilno vojnu saradnju i odnose sa javnošću, major Vehid Spahić kojem je i lično uručena zahvalnica.

Info- KOiD