Komanda za obuku i doktrinu

Početak kursa francuskog jezika

19.1.2015

U Centru za profesionalni razvoj na lokaciji kasarne “Rajlovac” u Rajlovcu 19. januara 2015. godine počeo je kurs francuskog jezika.

Kurs će pohađati 13 polaznika iz OS BiH, a isti će se realizovati u periodu od 19.01. do 18.05.2015. godine.

Uvodnim riječima polaznicima se obratio Načelnik OVK, pukovnik Haris Gazić koji je polaznike upoznao sa detaljima kursa. Ispred Komade KOiD polaznicima se obratio major Ismet Rizvo , koji je zaželio polaznicima uspjeh u učenju francuskog jezika.

Info- KoiD