Komanda za obuku i doktrinu

Početak Komandno-štabnog kursa klasa 15-I

19.1.2015

U Centru za profesionalni razvoj u Travniku 19. januara 2015. godine upriličena je svečana ceremonija početka Komandno-štabnog kursa za 39 pripadnika OS BiH.

Uvodnim riječima prisutnima se obratio Načelnik komandno-štabnog kursa, pukovnik Čavić Srđan koji je polaznicima zaželio dobrodošlicu u Centar za profesionalni razvoj i upoznao polaznike sa tematskim cjelinama i načinom realizacije nastave na komandno-štabnom kursu.

Prisutnima se obratio i komandant Centra za profesionalni razvoj, pukovnik Mirsad Stabančić koji je zaželio sretan početak komandno-štabnog kursa, te naglasio raznolikost formacijskih mjesta sa kojih dolaze polaznici kursa, te izrazio nadu da će na kraju svoga školovanja polaznici kursa ovladati tematikom koja se obrađuje na kursu. 

Vršilac dužnosti komandanta Komande obuke i doktrine, brigadir Ilija Petrović je zaželio sretan početak kursa i naglasio značaj kursa, te poštivanje discipline i procedura tokom realizacije kursa.

Komandno-štabni kurs je najviši nivo vojnog obrazovanja koji se realizuje u Bosni i Hercegovini koji traje 6 mjeseci, a plan i program je fokusiran na proces donošenja vojnih odluka, borbeno komandovanje, sinhronizaciju aktivnosti, sistem operacija na ratištu i taktiku na nivou bataljona i brigada.

Završetak komandno-štabnog kursa planiran je u mjesecu julu 2015. godine.

Info- KoiD