Komanda za obuku i doktrinu

II faza provjere kandidata za nove mlade oficire

19.1.2015

U Centru za profesionalni razvoj na lokaciji kasarne “Travnik” u Travniku 19. januara 2015. godine počela je II faza provjere kandidata za nove mlade oficire. Drugoj fazi provjere pristupilo je 22 kandidata koji su zadovoljili provjeru u prvoj fazi provjere. Provjera kandidata će se realizovati u periodu od 19.-23.01.2015. godine.

Pred početak provjere, dana 19.01.2015. godine, kandidatima za nove mlade oficire obratio se predsjednik komisije za prijem novih mladih oficira, brigadni general Gojko Knežević upoznavši iste da je i ova faza provjere eliminaciona, te im poželio što bolje rezultate.

Pored generala Gojka Kneževića, kandidatima se obratio i V.D. komandanta KOiD, brigadir Ilija Petrović. Kao komandant lokacije također je kandidatima poželio da se ugodno osjećaju i ostvare što bolje rezultate tokom provjere.

Početku druge faze provjere kandidata prisustvovali su još i brigadir Izet Mahir, G-1 ZŠ OS BiH, pukovnik Paul Marshall vojni ataše ambasade Velike Britanije kao i pukovnik Moravek ispred NATO štaba iz Sarajeva.

Info- KoiD