Komanda za obuku i doktrinu

Svečani ispraćaj savjetodavnog tima KOiD OS Kraljevine Španije

27.2.2015

U Komandi za obuku i doktrinu na lokaciji kasarne “Travnik”, 25. februara 2015. godine, realizovana je ceremonija ispraćaja savjetodavnog tima KOiD OS Kraljevine Španije koji su od septembra 2010. godine pripadnicima KOiD OS BiH pružali savjetodavnu pomoć u cilju unapređenja KOiD u sistemu OS BiH.

Tim starješina OS Kraljevine Španije u ulozi prvog mobilnog trening tima, a potom i savjetodavnog tima od 2010. godine imalo je devet rotacija sa 66 oficira i podoficira OS Kraljevine Španije, 10 oficira OS Republike Austrije i šest prevodioca koji su dali svoj doprinos u ispunjavanju misije.

Ceremonija je upriličena na pisti kasarne „Travnik” u Travniku gdje je Komandantu KOiD OS BiH predata zastava Kraljevine Španije nakon čega se pristupilo primopredaji doniranih sredstava od strane savjetodavnog tima OS Kraljevine Španije koja se sastoji od sprava za trim kabinet.

Prigodnim govorom prisutim su se obratili komandant KOiD, brigadir Ilija Petrović i šef savjetodavnog tima EAT Kraljevine Španije, pukovnik Jose Luis Sales Blanco koji su istakli rezultate i uspjehe postignute tokom misije savjetodavnog tima i uključenosti pripadnika OS BiH u pravcu vojnog osposobljavanja i usavršavanja.

Svečanoj ceremoniji ispred KP OS BiH bio je prisutan, general major Husein Tursunović. Ispred KOiD OS Kraljevine Španije, brigadni general Amador Ensenat y Berea, šef savjetodavnog tima EAT Kraljevine Španije, pukovnik Jose Luis Sales Blanco, zamjenik načelnika Glavnog Štaba EUFOR-a i načelnik odjeljenja za osposobljavanje i obuku pukovnik Hakan Aplak.

Info- KOiD

5 FOTO GALERIJA