Komanda za obuku i doktrinu

Osnovni kurs o municiji-praktični dio

28.4.2015

Osnovni kurs o municiji-praktični dio, koji je realizovan u periodu od 09. do 24.04.2015. godine na lokaciji kasarne “Adil Bešić” i lokaciji za smještaj naoružanja “Grabež”, Bihać, okončan je svečanom ceremonijom 24.04.2015. godine u kasarni “Adil Bešić” Bihać.

Svečanoj ceremoniji bili su prisutni pukovnik Zijad Hadžić (Odsjek za specijalističku obuku KOiD), major Elvir Bešić (komandant 2.pb/6.pbr) i zastavnik Ahmet Dupanović (KOiD). Polaznicima i instruktorima kursa se u ime komandanta KOiD-a obratio pukovnik Zijad Hadžić, istakavši vrijednost i važnost stečenog znanja, kako za polaznike kursa tako i za OS BiH.

U svom govoru, posebnu zahvalnost uputio je komandantu 2.pb/6.br, majoru Elviru Bešiću za osiguranje, izuzetno dobrih uslova za realizaciju kursa na pomenutim lokacijama.

Cilj kursa je nastavak obučavanja pripadnika OS BiH koji su završili „Osnovni kurs o municiji - teoretski dio“, kroz tematske cjeline koje obuhvataju praktičan rad skladištenja MiMES-a (načela sigurnosti kod skladištenja MiMES-a, stokiranje, proračun bruto težine MiMES-a, NKČE i prva pomoć), kako bi u konačnici mogli samostalno raditi u skladištima MiMES-a OS BiH.

Osnovni kurs o municiji praktični dio pohađalo je i uspješno završilo 12 pripadnika OS BiH sa prosjekom od 93,3 boda, a najbolji polaznik je bio OR3 Endi Nezić pripadnik CPR/ KOiD sa 99 bodova. 

Info-KOiD