Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta predstavnika MO Kraljevine Norveške i Savjetodavnog tima za logistiku NATO štaba u Sarajevu

30.4.2015

Na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ 29.04.2015. godine boravila je delegacija Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i Savjetodavnog tima za logistiku NATO štaba u Sarajevu na čelu sa pukovnikom Arminom Lehnerom.

Tom prilikom pripadnici CBS/ KOiD prezentovali su JCATS simulacijski sistem, viziju i plan proširenja sistema za simulacijsku obuku pripadnika OS BiH.

Delegacija je u pratnji predstavnika KP OS BiH, koje je predvodio major Željko Josipović, posjetila Centar za simulacijsku obuku KOiD. Tokom brifinga koji je prezentovao komandant CBS pukovnik Vlatko Marinčić, pukovnika Lehnera zanimala je kompatibilnost doniranih sredstva (20 prenosnih računara) za JCATS simulacijski sistem. Akcenat u sadržaju prezentacije dat je na listu esencijalne opreme koja je neophodna za učešće u mreži simulacijskih centara zemalja jugoistočne Evrope „SEEETN“. Pukovnik Lehner u svom obraćanju, istakao je da će MO Kraljevine Norveške, pružiti svaki vid pomoći koja će simulacijski sistem JCATS staviti u funkciju obuke pripadnika OS BiH.

Info-KOiD