Komanda za obuku i doktrinu

Finalna koordinacijska konferencija (FCC) za vježbu vanjskog ocjenjivanja "DINAMIČAN ODGOVOR 15-6"

8.5.2015

Na lokaciji kasarne "Mika Bosnić" Manjača, 07.05.2015. godine, realizovana je Finalna koordinacijska konferencija (FCC) za vježbu vanjskog ocjenjivanja "DINAMIČAN ODGOVOR 15-6" sa 6. pbr.

Konferenciji je prisustvovao ključni personal ZŠ OS BiH brigadir Branko Rašeta, OK OS BiH na čelu sa zamjenikom komandanta za operacije i obuku, brigadirom Mirsadom Ahmićem, 6. pbr na čelu sa brigadnim generalom Radovanom Ilićem, KOiD OS BiH na čelu sa brigadirom Ilijom Petrovićem, KL OS BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Civilne zaštite RS i Federalne uprave civilne zaštite.  

Učesnici konferencije su u radnim grupama za izradu EXCON i EXPLAN-a definisali instrukcije za vježbu kao i razvoj scenarija vježbe, MEL/MIL liste i ANEX-e po štabnim funkcijama. Definisani su svi ključni zahtjevi učesnika sa ciljem osiguranja uslova spremnosti izvšenja CAX Komande brigade na JCATS sistemu u CBS/KOiD, te FTX i LFX BBG u CBO/KOiD, te je zaključeno da su stvoreni svi neophodni uslovi za realizaciju vježbe vanjskog ocjenjivanja "DINAMIČAN ODGOVOR 15-6".

Vrijeme realizacije obuke vođa za vježbu vanjskog ocjenjivanja je 01.06.2015. godine do 05.06.2015. godine, dok je vrijeme realizacije vježbu vanjskog ocjenjivanja "DINAMIČAN ODGOVOR 15-6" od 08.06.2015. godine do 17.06.2015. godine.

Info- KOiD