Komanda za obuku i doktrinu

Posjeta polaznika Komandno štabnog kursa brTP i II HS/brZS i PZO

8.5.2015

Planom obuke Komandno-štabnog kursa, instruktori i polaznici KŠK klasa 15-I su dana 07.05.2015. godine posjetili brTP i II HS/brZS i PZO na lokaciji Rajlovac.

U sklopu posjete, navedene jedinice su polaznicima KŠK prezentovale informativne brifinge o organizaciji komandi i jedinica. Realizovan je praktičan prikaz obuke kao i upoznavanje sa materijalnim sredstvima kojima jedinice raspolažu.

Također, izvršena je i posjeta Školi za deminiranje, gdje su pripadnici ove jedinice izvršili prezentaciju najmodernije opreme za deminerske operacije.

Ovakva vrsta posjeta je redovna aktivnost u toku realizacije KŠK gdje polaznici KŠK imaju priliku da izvrše upoređivanje teoretskog znanja sa praktičnim radom u jedinicama.

Načelnik KŠK pukovnik Srđan Ćavić zahvalio se pripadnicima jedinica koje su bile predmet posjete na dobrodošlici  kao i  upoznavanju polaznika KŠK sa stanjem u jedinicama.

Info- KoiD