Komanda za obuku i doktrinu

Završena prva faza obuke II klase kandidata na obuci za oficire

11.5.2015

Dodjelom certifikata i prigodnom svečanošću u Centru za osnovnu obuku, 08.05.2015. godine obilježen je završetak prve faze obuke II klase kandidata na obuci za oficire.

Prvu fazu obuke II klase završilo je 11 kandidata za oficire nakon čega su isti upućeni na drugu fazu njihove obuke koja će se realizovati u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu na lokaciji kasarne „Travnik“ u Travniku.

Certifikate kandidatima, koji su uspješno završili prvu fazu obuke, uručili su komandant Centra za osnovnu obuku, pukovnik Jasmin Ganić te načelnik Štaba, pukovnik Branko Martinović.

U svom obraćanju kandidatima, pukovnik Ganić je istakao značaj osnovne obuke koju su kandidati upravo završili, naglasivši da je to samo prva u nizu kvalifikacijskih kapija koje kandidati moraju uspješno da savladaju, kako bi došli do svog cilja, a to je potpisivanje ugovora o vojnoj službi u početnom oficirskom činu potporučnik.

Također, u svom obraćanju pukovnik Ganić se osvrnuo na veoma profesionalan i nesebičan angažman pripadnika Centra za osnovnu obuku. koji su bili angažovani u procesu obuke II klase kandidata za oficire.

Info- KOiD