Komanda za obuku i doktrinu

Vježba vanjskog ocjenjivanja "DINAMIČAN ODGOVOR 15-6" CAX na sistemu JCATS

15.6.2015

U periodu od 08. do 12.06.2015.godine, u Centru za borbene simulacije Komande za obuku i doktrinu u sklopu vježbe „Dinamičan odgovor 15-6“ realizovana je kompjuterski podržana vježba na simulacijskom sistemu JCATS sa pripadnicima 6. pješadijske brigade i pridodatih jedinica.

Cilj vježbe bio je da se kroz kompjuterski podržanu vježbu (CAX) uvježba i podigne nivo osposobljenosti komande 6. pješadijske brigade i pridodatih elemenata podrške u pružanju pomoći civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda, provjeri efikasnosti standardnih procedura koje se odnose na ovaj zadatak OS BiH, provjera efikasnosti OPLAN “VAL” te izgradnja novih sposobnosti i efikasnijeg sistema odgovora na krizne situacije izazvane elementranim nepogodama.

Upotrebom raspoloživog simulacijskog modela generisano je vještačko okruženje koje je scenariom za ovu vježbu potenciralo provjeru nekoliko težišnih aktivnosti kao što su evakuacija, smještaj i organizacija civila, organizacija života i rada u jedinici, reakcija na ilegalne aktivnosti, medicinska evakuacija i zbrinjavanje civila, popravka/izgradnja nasipa, transport humanitarne pomoći, asanacija terena i provođenja mjera DDD, odnosi s javnošću i postupak u slučaju vanrednih događaja unutar vojne organizacije.

Fokus vježbe je bio usmjeren na elemente komandovanja i kontrole taktičkih jedinica u kontekstu odlučivanja i kontrole izvršenja misije te upravljanja i praćenja reagovanja na različite situacije, predviđene planom vježbe. Kroz ovu vježbu, jedinica na vježbi je po prvi put izvela vježbu operacija pružanja pomoći civilnim institucijama uslijed prirodnih nepogoda – poplava na postojećem simulacijskom sistemu, što u pogledu organizacije i realizacije vježbi čini svojevrstan iskorak.

Po završetku vježbe realizovana je analiza vježbe u kojoj su identifikovane pozitivne strane, ali i područja koja se mogu unaprijediti. Zaključak je da je jedinica na vježbi uspješno ispunila sve postavljene zadatke, a samim tim i cilj vježbe.

Info- KOiD