Komanda za obuku i doktrinu

Ceremonija promocije diplomanata na Baltičkom koledžu

23.6.2015

U Tartu (Estonija) na NATO - Baltičkome koledžu (Baltic Defence College),17. 06. 2015. godine, održana je ceremonija promocije diplomanata na NATO kursevima za školsku 2014/15 školsku godinu.

Kurs „Joint Command and General Staff Course –JCGSC“sa naglaskom na operativnu upotrebu  zračnih, pomorskih, kopnenih i specijalnih snaga te združenog zapovijedanja, uspješno su završila tri pripadnika OS BiH i to pukovnik Damir  Milić (CPR/KOiD), major Teodor Janjić  i major  Fariz Fadžan (COOPM/KOiD). Major  Faris Fadžan osvojio je  prestižnu nagradu kao najbolji polaznik kursa, u domenu Planiranja i izvršenja združenih operacija. Ovaj kurs  je pohađalo 55 oficira iz 15 država i trajao je  deset i po mjeseci , a obuhvatao je nastavna područja: Združenih i kombiniranih operacija, Međunarodne sigurnosti i strategije, Odbrambenog planiranja te Kritičkog razmišljanja i komunikacije. Tokom kursa  izvedene su dvije međunarodne stožerne vježbe komandnog mjesta „Collaborative effort“  i  „Combined Joint Staff Exercise - Sweden“, u sklopu kojih su ovi pripadnici OS BiH obnašali odgovorne funkcije u štabnim skupinama za trenutne operacije, planiranje i strateške presude.

Ispunjavanjem postavljenih standarda, ovi oficiri su u potpunosti osposobljeni i kvalificirani za rad u  nacionalnim i međunarodnim štabovima i institucijama za štabne dužnosti na operativnom i strateškom nivou te ekvivalent kvalifikacija za postdiplomski studij.

Info- KOiD