Komanda za obuku i doktrinu

Ceremonija zatvaranja obuke „Rukovalac - vozač viljuškara“

23.6.2015

Obuka za rukovaoce - vozače viljuškara, koja je trajala od 15.06. do 19.06.2015. godine u kasarni “Rajlovac”, okončana je svečanom ceremonijom 19.06.2015. godine

Obuku je pohađalo i uspješno okončalo 13 polaznika, pripadnika OS BiH iz sastava KP i OK OS BiH. Svečanoj ceremoniji u ime KOiD-a prisustvovao je načelnik Odjela za obuku KOiD brigadir mr. Hašim Škrijelj, dok je u ime EUFOR-a bio prisutan šef JMA EUFOR-a pukovnik Jurgen Schlecht, a od predstavnika MTT Švicarske prisutni su bili šef MTT Švicarske brigadir Martin Trachsler i voditelj obuke major Martin Bamert.

Tokom ceremonije šef MTT Švicarske predao je  načelniku Odjela za obuku KOiD-a certifikat za nadležnosti KOiD OS BiH za navedenu obuku. Tim povodom načelnik Odjela za obuku prigodnim riječima istakao je zahvalnost Vladi Švicarske i predstavnicima MTT Švicarske na doniranim sredstvima i do sada pruženoj pomoći u obuci pripadnika OS BiH. Ovom prilikom, brigadir Škrijelj uputio je čestitke instruktorima za uspješno realizovanu obuku, kao i čestitke polaznicima za pokazano znanje i vještine, uz poruku da će stečeno znanje znati primjeniti u praksi po povratku u svoje jedinice.

Info- KP