Komanda za obuku i doktrinu

Učešće pripadnika KOiD-e na hodočašću „Podmilačje 2015„

9.7.2015

U jutarnjim satima, 22.06.2015. godine, grupa od 15 pripadnika Komande obuke i doktrine OS BiH krenula je relacijom Travnik–Gostilj-Dobratići–Podmilačje kako bi 23. i 24.06. prisustvovali tradicionalnom hodočašću „Sv.Ivo“ Podmilačje.

 

Hodočašće u Podmilačju ima dugu tradiciju koja datira od XVI vijeka, a hodoćašće pripadnika KOiD-e od Travnika preko Gostilja i Dobratića, duga oko 55 km, realizovano je u sklopu duhovnih priprema pripadnika katoličke vjeroispovijesti u Komandi obuke i doktrine u Travniku.

Info- KOiD