Komanda za obuku i doktrinu

Realizacija M2M događaja, posjeta delegacije „MDNG“ Komandi za obuku i doktrinu

17.7.2015

Naime, delegacija MDNG u sastavu CSM Steven T.McKenna i ISG Christopher M. Timson, 14.07.2015. godine, boravili su na lokaciji kasarne Travnik, a predhodno dana 13.07.2015. godine boravili su na lokaciji „Butmir” u posjeti COOPM/KOiD.

Prijem delegacije na lokaciji kasarne „Travnik“ izvršen je u ime Komandanta KOiD od strane načelnika štaba KOiD pukovnika Darija Pajića, kojom prilikom su gosti upoznati sa aktivnostima Komande za obuku i doktrinu i njenoj ulozi u OS BiH.

Prijemu su prisustvovali glavni podoficiri ZŠ, KP i KOiD OS BiH zastavnik I. kl Mario Bagarić, zastavnik I. klase Đonko Esmer i zastavnik Edin Turkić, zatim major Bruno Lukić ispred ZŠ OS BiH.

Predstavnike MDNG dana 15.07.2015. godine, informativnim brifingom o aktivnostima i oblicima educiranja podoficirskog kora u OS BiH, detaljno je upoznao zastavnik I. kl. Đonko Esmer.

Svoja predavanja o načinu educiranja, stepenu edukacije, praktičnom radu i ulozi podoficira u njihovim jedinicama, predstavnici MDNG predočili su podoficirskom koru operativnih jedinica OS BiH, kao i kandidatima za oficire iz civilstva koji trenutno vrše obuku u Centru za profesionalni razvoj KOiD. Suština njihovog predavanja uglavnom se odnosi na ulogu podoficira do nivoa bataljona kao i odnosima podoficira sa komandirima vodova.

Ovo je još jedan vid pomoći, koje međunarodne snage pružaju u pravcu educiranja pripadnika OS BiH, a time i jaćanju ulage OS BiH na međunarodnom nivou.

Info- KOiD