Komanda za obuku i doktrinu

Svečana ceremonija povodom završetka Komandno-štabnog kursa

17.7.2015

Svečanom ceremonijom u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 15.07.2015. godine završen je Komandno-štabni kurs za 38 pripadnika OS BiH u klasi 15-I.

Komandno-štabni kurs predstavlja najviši nivo vojne edukacije u Bosni i Hercegovini koji osposobljava oficire za uspješno obavljanje komandno-štabnih dužnosti na nivou bataljon-brigada. Realizacija obuke Komandno-štabnog kursa KŠK 15-I u trajanju od 24 sedmice odvija se kroz realizaciju studijskih putovanja, rad na seminarskim radovima, odbrana seminarskih radova, vanjsko ocjenjivanje, vježba na karti MAPEX, izlazni test fizičke obuke i analiza kursa.

Uvodnim riječima prisutnim se obratio načelnik Komandno-štabnog kursa major Saša Konjević, koji je pozdravio sve prisutne u svoje ime i u ime instruktora i u kratkom izlaganju izrazio zadovoljstvo da je svih 38 polaznika uspješno završilo ovaj najviši oblik školovanja u OS BiH. Naveo je da je tokom 6 mjeseci trajanja kursa 19 majora i 19 kapetana kroz kombinaciju predavanja, rada u radnim grupama, studijskih posjeta, učešća u vježbama i samostalnog rada, osposobljeni za obavljanje dužnosti u komandama i štabovima u skladu doktrinarnim dokumentima OS BiH.

Nakon uvodnog govora prisutne je pozdravio pukovnik Misad Stabančić, komandant Centra za profesionalni razvoj koji se zahvalio na njihovom dolasku na svečanu ceremoniju. Pukovnik Stabančić je napomenuo da je osnova bilo koje profesionalne vojske profesionalan i transparentan sistem obuke, te da u Centru za profesionalni razvoj nastojimo da ne učimo samo taktičnim i tehničkim vještinama već i o nekim osnovnim ljudskim vještinama koje su izrazito potrebne vojnicima.

Tom prigodom pukovnik Stabančić izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima polaznika klase 15-I, odnosno polaznika 8. klase u okviru OS, i napomenuo da je i logistička podrška bila znatno bolja nego u prethodnoj klasi te da će se raditi na daljem poboljšanju. Centar za profesionalni razvoj po završetku kursa će uraditi sveobuhvatnu analizu te predložiti komandantu KOiD-a elemente za unapređenje za narednu klasu te iskoristiti elemente za daljnji razvoj kroz usklađivanje tematskih cjelina sa Konceptom profesionalnog razvoja oficira.

U svome obraćanju komandant Komande obuke i doktrine brigadir Ilija Petrović nakon čestitke svim polaznicima i instruktorima na uspješno završenom kursu, naglasio je da je KŠK kao najviši nivo vojnog obrazovanja u potpunosti sukladan sa najvišim NATO standardima. Cilj ovog kursa je da se kroz izučavanje teorijskih sadražaja štabnog rada kao i provedbom praktičnih radnji obučava u primjeni različitih štabnih tehnika, taktika i procedura. Danas je 38 pripadnika Oružanih snaga BiH završilo ovaj kurs. Ovi pojedici su prepoznati kao vođe, i oni će dobit nova radna mjesta ili će se vratiti na stara radna mjesta i mi od njih očekujemo da implementiraju na svojim radnim mjestima znanja koja su stekli ovdje.

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH general pukovnik Anto Jeleč pozdravio je sve prisutne i izrazio je osobitu čast i zadovoljstvo povodom završetka Komandno-štabnog kursa 15-I klase i zahvalio se za sve uložene napore i zapažene rezultate koje su tokom ovog zahtjevnog kursa postigli.

Posjedovanje ovakve vrste edukacije u OS BIH predstavlja ključno ispunjenje uslova za lično profesionalno napredovanje i istovremeno je veoma važan događaj za OS jer osigurava da dobijemo obučene, odlučne i kvalitetne visoko profesionalne štabne oficire spremne za sve buduće izazove i reforme koje nam predstoje na putu ka NATO.

Ukazao je na zalaganje i profesionalni odnos pripadnika Centra za profesionalni razvoj KOiD koji su uspješno i profesionalno izvršili dobivenu zadaću. Naglasio je faktor da su od formiranja OS BIH do danas školovali 280 oficira OS BiH uključujići i 38 polaznika ovoe klase.

Kratkim govorom svim prisutnim obratila se komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Giselle M. Wilz koja se zahvalila se na pozivu na ovu vrstu svečanosti te izrazila svoju nadu da će pripadnici OS BiH i dalje težiti edukaciji i usavršavanju u cilju postizanja što većih standarada.

Nakon  govora  svim polaznicima uručeni su certifikati o uspješno završenom kursu koje je uručio general pukovnik Anto Jeleč.

Najboljim polaznikom proglašen je kapetan Muamer Sijerčić koji se u ime polaznika Komandno-štabnog kursa obratio prisutnim naglasivši zadovoljstvo koje dijeli sa svim polaznicima kursa da mu je pripala čast zbog faktora zbog pohađanja KŠK-a kao najviše razine institucionalne edukacije u OS BIH. Sadržaj kursa koncipiran je vrlo realistično i izazovno. Zahvaljujući nesebičnom naporu i izraženoj volji i zalaganjem svih polaznika uspješno su stigli do cilja. Na kraju, kapetan Sijerčić se zahvalio instruktorima i spoljnim predavačima na uspješno realiziranoj obuci i svojim kolegama u klasi 15-I ističući raznolikost rodova, službi i jedinica iz kojih dolaze polaznici što predstavlja posebnu vrijednost kursa. Najboljim polaznikom iz fizičke spremnosti u klasi 15-I Komandno-štabnog kursa proglašen je kapetan Josip Vilić.

Pored gore navedenih gostiju svečanoj ceremoniji prisustvovali su još: komandant EUFOR-a u Sarajevu general major Johann Luif, general major Senad Mašović, general major Husein Tursunović, brigadni general Gojko Knežević, brigadni general Kenan Dautović te brigadir Mirsad Ahmić.

Info- KOiD

6 FOTO GALERIJA